pastebin

- python wrapper for the pastebin api
git clone git://git.acid.vegas/pastebin.git
Log | Files | Refs | Archive | README | LICENSE

README.md (839B)

   1 # pastebin
   2 > python wrapper for the pastebin api
   3 
   4 ## API Documentation:
   5 * [Pastebin API](https://pastebin.com/doc_api)
   6 
   7 ## Example:
   8 ```python
   9 #!/usr/bin/env python
   10 import pastebin
   11 api_key = 'CHANGEME'
   12 api   = pastebin.PasteBin(api_key)
   13 data  = open(__file__).read()
   14 result = api.paste(data, guest=True, name='Example Script', format='Python', private='1', expire='10M')
   15 print('PasteBin URL: ' + result)
   16 ```
   17 
   18 **Note**: A posix shell script example can be found [here](https://github.com/acidvegas/random/blob/master/pastebin)
   19 
   20 ___
   21 
   22 ###### Mirrors for this repository: [acid.vegas](https://git.acid.vegas/pastebin) • [SuperNETs](https://git.supernets.org/acidvegas/pastebin) • [GitHub](https://github.com/acidvegas/pastebin) • [GitLab](https://gitlab.com/acidvegas/pastebin) • [Codeberg](https://codeberg.org/acidvegas/pastebin)